Tuổi Hồng

Ngày:22/01/2019 lúc 13:48PM

Nhà có nuôi 1 đàn mèo, tranh thủ thứ bảy dắt ra chơi thì con nằm chèo queo, con thì mếu máo.

Nhưng tội nghiệp hơn hết là em Lu nằm lạc lõng giữa chục vị Quàng Thượng 🤣🤣

>>> https://bit.ly/2Q9MnAh

>>> https://bit.ly/2Q9MnAh

Chung Hiền
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục